Publikacja jubileuszowa

45,00 

Gdański Uniwersytet Medyczny to ludzie. To dzięki nim i z nimi pisze się historia Uczelni.Wizje rozwoju, osiągnięcia naukowe, a także kolejne inwestycje mają swoich pomysłodawców i autorów. Ich wspólny wysiłek na przestrzeni wielu lat zaowocował tym, że dziś możemy mówić o sobie jako pierwszej medycznej uczelni badawczej w Polsce.Współautorami jubileuszowej publikacji z okazji 75-le-cia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego są pracownicy, studenci, absolwenci i partnerzy Uczelni. Zaprosiliśmy ich do podzielenia się wspomnieniami, refleksjami i planami na przyszłość. Bo gdyby nie oni, nie byłoby naszej historii…

 

 

 

Na stanie

Kategoria:

KONCEPCJA I OPRACOWANIE
Agnieszka Anielska, Bartosz Stachowski, Jolanta Świerczyńska-Krok, Adam Tuszyński
Sekcja Promocji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Przygotowanie części historycznej – dr Marek Bukowski

Przy opracowaniu tekstów redakcyjnych wykorzystano materiały zamieszczone na stronie www.gumed.edu.pl

 

FOTOGRAFIE
Paweł Paszko (z wyjątkiem stron 4, 5, 6, 13 – fotografie archiwalne; 11, 75, 78, 89, 90, 92, 94, 97, 98, 99, 105, 115 – fotografie nadesłane)

OPRACOWANIE GRAFICZNE
Agata Wajer-Gądecka
Pole Znaku

ISBN: 978-83-65098-90-0