Przejdź do treści

Polityka prywatności

 1. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w: RODO, ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
 2. Sprzedawca  stosuje  środki  techniczne  i  organizacyjne  zapewniające  ochronę  przetwarzanych danych  osobowych  odpowiednią  do  zagrożeń  oraz  kategorii  danych  objętych  ochroną,  w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, wykorzystaniem ich przez  osobę  nieuprawnioną,  przetwarzaniem  z  naruszeniem  przepisów powszechnie obowiązujących, w tym wskazanych w ust. 1 powyżej, jak również przed ich zmianą,  utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. W  przypadku  uzyskania  przez  Sprzedawcę  wiadomości  o  korzystaniu  przez  Klienta  z  usługi świadczonej  drogą  elektroniczną  niezgodnie  z  Regulaminem  lub z  obowiązującymi  przepisami (niedozwolone  korzystanie),  Sprzedawca  może  przetwarzać  dane  osobowe  Klienta  w  zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 4. Sklep może przechowywać  zapytania  http:  co skutkuje zapisaniem w  plikach logów serwera określonych informacji, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczba wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klient korzystał z odpowiedniego linku, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 5. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.
 6. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Sklepie i występujących błędów. Podsumowanie powyższych informacji nie identyfikuje Klientów.
 7. Sklep stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  • „sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe” (persistent cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 8. Sklep może korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (dalej jako: Profilowanie), obejmujących w szczególności zewnętrzne programy analityczne, takie jak Google Analytics, które wykorzystują dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą plików cookies. Profilowanie umożliwia dopasowanie ofert i reklam do potrzeb Klienta.