Przejdź do treści

Nowoczesna edukacja medyczna. Wdrożenia innowacji w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

35,00 

Na stanie

Kategoria:

Książka została przygotowana w oparciu o wybrane osiągnięcia dydaktyczne, które zostały nagrodzone w konkursie „Nowoczesna edukacja w GUMed” w roku 2022. Celem konkursu było wyłonienie autorów nowatorskich projektów dydaktycznych realizowanych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Jednocześnie praca ta jest głosem w dyskusji dotyczącej działań projakościowych podejmowanych na uczelni medycznej oraz próbą refleksji nad sensem edukacji akademickiej.

Publikacja jest zbiorem różnych sprawdzonych doświadczeń dydaktycznych z perspektywy nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk farmaceutycznych. Ukazuje wykorzystanie metod wcześniej znanych w nowy sposób, jak również całkiem nowe dla edukacji medycznej rozwiązania. Dodatkowo ukazuje dużo różnorodnych treści i wątków wpisujących się w każdy etap dydaktyki akademickiej. Od projektowania przedmiotów i kierunków studiów poprzez organizację i prowadzenie zajęć, sprawdzanie efektów uczenia się studentów i doskonalenie umiejętności pedagogicznych nauczycieli. Jej atutem jest wielowątkowość i różnorodność opisanych innowacji dydaktycznych. Wynikają one nie tylko z podjętych do przedstawienia opisów, czyli sprawdzonych metod i narzędzi, ale również z różnych perspektyw: kierownika zespołu dydaktycznego, koordynatora przed miotu, nauczyciela akademickiego i studenta. Wynikają one także z rozmaitości instrukcji dotyczących możliwości wykorzystania konkretnych metod dydaktycznych czy narzędzi je wspierających w ujęciu tradycyjnym i nowoczesnym. Instrukcje te omawiane są także w kontekście planowania, organizacji i realizacji zajęć dydaktycznych oraz weryfikacji efektów uczenia się.

 

„NOWOCZESNA EDUKACJA MEDYCZNA. WDROŻENIA INNOWACJI W GDAŃSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM”
pod redakcją Jarosława Jendzy i Agnieszki Zimmermann

Wydawnictwo Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańsk 2023
ISBN: 978-83-67147-32-3